Kontakt

Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.
Al. Małachowskiego 5
24-140 Nałęczów

 

Dział Sprzedaży - Rezerwacje indywidualne / NFZ / PFRON

w dni powszednie w godz.: 8:00-20:00

Tel. + 48 (81) 50-16-027

Fax. +48 (81) 50-14-608

e-mail: rezerwacje@zlun.pl

Dział Sprzedaży - Rezerwacje grupowe

Tel. + 48 (81) 50-16-027 Małgorzata Pielak

Fax. +48 (81) 50-14-608

e-mail: konferencje@zlun.pl

 

Marketing i Reklama
Tel. +48 81 50 14 356 wew. 315; email: marketing@zlun.pl

Pawilon Angielski
Al. Małachowskiego 1
tel.+48 (81) 50-14-356 wew.308;

Książe Józef
Al. Kasztanowa 6
tel +48 (81) 50-14-356 wew. 400

Sanatorium Fortunat
ul. Kościuszki 7
tel +48 (81) 50-14-356 wew. 600

Jesienna Rezydencja
Al. Kościuszki 7
tel. +48 (81) 50-14-356 wew.600

Szpital Kardiologiczny
ul. Górskiego 5
tel +48 (81) 50-14-356 wew. 200

Stare Łazienki
al. Grabowa 4
tel. +48 (81) 50-14-356 wew.400

Atrium
ul. Grabowa 1
Basen Aqutonic; rezerwacje Tel: +48 (81) 50-14-456 wew. 101 email: atrium@zlun.pl
Club Atrium Tel: +48 (81) 50-14-456 wew. 105  email: atriumbar@zlun.pl

 

Sekretariat: +48 (81) 50-14-356 wew. 300, +48 (81) 50-14-275

Fax +48 (81) 50-14-608
e-mail: info@zlun.pl


REGON: 000288225   NIP: 716-000-00-53
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000123365
Wysokość kapitału zakładowego 16.634.160,00 zł

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

Turnusy rehabilitacyjne organizujemy w naszych obiektach sanatoryjnych m.in. w Sanatorium „Fortunat". Proponujemy zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.