Uzdrowiskowe Leczenie Ambulatoryjne

Aby skorzystać z leczenia ambulatoryjnego pacjent potrzebuje skierowania od lekarza, na którym musi być zaznaczone, że chodzi o taką formę leczenia. Osoba chcąca z niego skorzystać, sama decyduje gdzie i kiedy chce się leczyć. Jedynym warunkiem jest to, aby uzdrowisko było dostosowane do leczenia danego schorzenia, oraz aby miało podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe zaleca się osobom, które mają przeprowadzić kurację połączoną z wypoczynkiem . Kuracjusz nie tylko wypoczywa, lecz poddaje się leczeniu, jeśli nie wymaga on szczególnego nadzoru i stałej opieki lekarsko-pielęgniarskiej.

Aby skorzystać z takiej formy leczenia, należy:

  • poprosić swojego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub specjalistę o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne;
  • potwierdzić skierowanie w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • potwierdzić telefonicznie lub listownie skierowanie w Uzdrowisku Nałęczów
  • kuracjuszom ze skierowaniem na leczenie w trybie ambulatoryjnym oferujemy zakwaterowanie i wyżywienie w naszych obiektach
  • rezerwacje: (81) 50-16-026 lub (81) 50-16-027


Wyjeżdżając na leczenie ambulatoryjne należy zabrać:

  • potwierdzone przez Oddział Wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
  • dowód tożsamości,
  • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
  • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,
  • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu.

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

Turnusy rehabilitacyjne organizujemy w naszych obiektach sanatoryjnych m.in. w Sanatorium „Fortunat". Proponujemy zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.