Uzdrowiskowe Leczenie Sanatoryjne

Osoba ubezpieczona w NFZ może ubiegać się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe u właściwego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami, należy złożyć w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Tam skierowanie zostanie zarejestrowane i otrzyma kolejny numer. Oceny celowości leczenia uzdrowiskowego dokonuje wyznaczony przez Fundusz lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Każde skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wymaga potwierdzenia przez NFZ, jak również określenia w nim rodzaju, terminu oraz miejsca leczenia uzdrowiskowego. Oddział wojewódzki NFZ doręcza świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie wraz z informacją o zasadach odpłatności w sanatorium, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia.(Szczegółowe przepisy w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r Dz.U.Nr 139 poz. 1135)

We wszystkich naszych obiektach sanatoryjnych nie prowadzimy wcześniejszej rezerwacji pokoi.

Podstawowe informacje dla kuracjuszy:

  • Dzień pobytu na leczeniu sanatoryjnym pacjenta skierowanego przez NFZ, rozpoczyna się o godzinie 14.00 obiadem pierwszego dnia pobytu a kończy się o godzinie 12.00 śniadaniem ostatniego dnia pobytu.
  • Wyjeżdżając do Sanatorium należy zabrać:

- potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
- dowód tożsamości
- aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego
- wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w sanatorium, ostatnie badanie EKG
- stale przyjmowane leki na cały okres pobytu
- odzież sportową, kąpielową i nocną

  • Miejsca przydzielane są przez recepcję po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje dwuosobowe tylko w ramach możliwości lokalowych danego obiektu. Pokoje jednoosobowe przydzielane są na podstawie decyzji lekarskiej wyłącznie ze względów zdrowotnych (np. stomia, stany pooperacyjne itp.). Staramy się kwaterować pacjentów w zbliżonym wieku.
  • Kuracjusz przyjeżdża na leczenie sanatoryjne w ramach urlopu wypoczynkowego i wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 139 poz. 1136, z późn.zm.). Dopłata kuracjusza do zakwaterowania i wyżywienia uzależniona jest sezonu i standardu pokoju.
  • Na wyposażeniu pokoju sanatoryjnego znajduje się: 2 ręczniki, telewizor, telefon, czajnik bezprzewodowy, instalacja przywoławczo-alarmowa.
  • Skierowanie do Sanatorium nie upoważnia do zabierania dzieci, innych osób lub zwierząt.
  • W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwrot tego skierowania do Funduszu powinien być dokonany w trybie natychmiastowym.


Dodatkowe opłaty obowiązkowe:
Opłata klimatyczna pobierana jest zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nałęczów i wynosi 3,50 zł za każdy dzień pobytu od osoby. Opłata ta jest płatna gotówką w recepcji obiektu w miejscu zakwaterowania.

Dodatkowe dobrowolne opłaty:
- wypożyczenie telewizora 60,- za pokój
- wypożyczenie czajnika 5,- za turnus od osoby
- dopłata do wyżywienia komercyjnego 10,- za dzień

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

Turnusy rehabilitacyjne organizujemy w naszych obiektach sanatoryjnych m.in. w Sanatorium „Fortunat". Proponujemy zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.